25.06.2011

Ileana Mălăncioiu
CA O PASĂRE ALBĂ

Ca o pasăre albă sufletul lui îmi şade în palmă
ce sămînţă să-i caut şi ce cîntec să-i cer
ce foc l-a oprit, Doamne, în liniştea aceasta
din drumul lui către cer ?

A venit cu aripile lăsate în jos
cu frică şi-ntristare m-am oprit lîngă el
părea să aibă ochi pe tot trupul
semăna cu heruvimii tăi cînd s-au arătat lui Ezechiel.

Împrejur vedeam norul în care-a venit
şi cele patru feţe nevăzute ale lui
şi cele patru roţi de hrisolit
care-l duceau acolo unde le spui.

El i-a poruncit să stea în palmele mele, mi-am zis
în roata lui e duhul care l-a adus
Doamne nu-i pedepsi pe cei ce prind sufletele ca păsările
cînd ai să-l chemi are să fie sus.LIKE A WHITE BIRD

Like a white bird his soul is standing in my palm
what seed should I find for him and what song should I ask to him
what fire stopped him, Lord, in this silence
from his way to heaven ?

He came with his wings down
with fear and sadness I stopped beside him
he seemed to have eyes on his whole body
he looked like your cherubs when they showed to Ezekiel.

Around I saw the cloud he came
and its four unseen faces
and the four beryl wheels
that carried him where you tell them.

He ordered him to stay in my palms, I said
in his wheel is the spirit that has brought him
God, does not punish those who catch the souls like birds
when you'll call him he'll come up.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...