27.06.2011

Ana BlandianaFĂCÎND LUMINĂ ÎN MINE

Făcînd lumină în mine
Se-ntunecă în jur,
Cînd se apropie zorii,
La mine se-nserează,
Nu pot vedea şi-n afară
Şi-nlăuntru în acelaşi timp.
Fructele, florile, fiarele
Se pot inventa numai cînd nu le găsesc.
Nimic din ce ascund nu trăieşte
Dincolo de hotarele mele.
Niciodată, niciodată nu se va sparge
Echilibrul perfect
Care doarme-ntre lume
Şi sufletul meu ?
Numai pentru că nu există-n afară
Îl văd în mine-atît de limpede pe Dumnezeu ?


MAKING LIGHT INSIDE ME

Making light inside me
It is darkening around,
When dawn comes
In me the evening falls,
I can't see outside
And inside at the same time.
Fruits, flowers, beasts
I can invent only when I don't find them.
Nothing I hide doesn't live
Beyond my borders.
Never, never will break
The perfect balance
Sleeping between the world
And my soul ?
Just because he doesn't exist outside
Do I see so clearly God in me ?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...