03.12.2014

Geo DumitrescuSTREAŞINĂ

Treceţi! ne zise Cel-din-Amănunt,
voi curge peste voi ca o spumoasă veste
şi vă voi dărui cîte-o trăsură
cu şase cai, şi-n paranteze suple,
înalte, aproape transparente,
vă voi adăposti,
ca pe o scumpă taină volatilă...

O, treceţi, treceţi repede, nepreţuiţii mei
nepoţi, nerude, neduşmani,
mai repede, vă rog, şi nu uitaţi
că pururea vă-ndemn, cu tulburare,
din toată inima, în latineşte,
să creşteţi cît mai mari
şi să zburdaţi în voie,
cu şase cai
şi cît vedeţi cu ochii,
în paranteze-nalte, de argint
şi cît pe-aci de transparente.GRONDA

Passate! ci dice Quello dal Particolare,
scorrero sopra di voi come una spumosa notizia
e vi regalero una carrozza
con sei cavalli, e fra sottili parantesi,
alte, quasi trasparenti,
vi riparero,
come se fosti un caro mistero volatile...

O, passate, passate presto, i miei cari
nepoti, non parenti, non nemici,
piu presto, prego, e non dimenticate
che sempre vi esorto, con turbamento,
col tutto mio cuore, in latino,
di crescere sempre piu grandi
e saltellerare ad agio,
con sei cavalli
e ovunque,
fra parantesi alte, d'argento
e quasi trasparenti.EAVES

Pass away!tells us That of Detail,
I shall flow over you like foamy news
and I shall give you a charriot
with six horses, and between supple parenthesis,
high, almost clear,
I shall shelter you, 
as you were a precious volatile mystery...

O, pass, pass quickly, my dear
grandsons, non relatives, non enemies,
more quickly, please,  and do not forget
that I have always urged you, with excitement,
with all my heart, in latin,
to grow more and more 
and jump free,
with six horses
and everywhere,
between high parenthesis, of silver
and almost clear.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...