11.03.2015

Ionuţ CarageaŞARPELE DE AER

Doamne,sufletul meu,şarpe de aer
trăind în grotele plămînilor
mă ispiteşte să gust din fructele cunoaşterii
corpul meu livadă de meri
fiecare centimetru pătrat
dorinţe şi iar dorinţe
mîinile mele sunt sentinţe ale plăcerii
dar ştiu că undeva,cineva
acolo jos mă iubeşte
fratele meu
pămîntul
este la fel ca azimutul
locul în care se întîlnesc meridianele noastre -
păcatele şi lucrurile sfinte - suntem oameni
trăim după reguli şi murim fără
eliberaţi de tot ceea ce ne defineşte ca fiinţe
şarpele de aer călătoreşte dintr-un corp
într-altul,plămînii sunt case de toleranţă
camere zugrăvite cu sînge.

Doamne,sufletul meu îşi schimbă cămaşa
de la o moarte la alta,scheletul rămîne
acelaşi vestigiu al unei vieţi mult prea scurte
toţi ceilalţi care vor urma vor şti
că am acelaşi număr de oase
aceeaşi istorie a mortului
rămas singur pe lumea
cealaltă.IL SERPENTE D'ARIA

Signore, la mia anima,serpente d'aria
vivendo nelle grotte dei polmoni
mi spinge di mordere i frutti della conoscenza
il mio corpo frutteto di mele
ciascun centimetro quadrato
desideri ed ancora desideri
le mie mani sono sentenze del piacere
ma so che in qualche posto,qualcuno
la giu mi ama
la mia sorella
la terra
essa e come l'azimutto
il luogo dove s'incontrano i nostri meridiani -
i peccati e le cose sante - siamo esseri umani
viviamo a regole e moriamo senza di loro
liberati da tutto cio che ci definisce come esseri vivi
il serpente d'aria viaggia da un corpo
ad altro,i polmoni sono case di toleranza
stanze dipinte con sangue.

Signore,la mia anima cambia la camicia
da una morte ad altra,lo scheletro resta
lo stesso vestigio di una vita troppo breve
tutti quelli che seguirano saprano
che ho lo stesso numero di ossa
la stessa storia del morto
rimasto solo nell'altro
mondo.THE SNAKE OF AIR

Lord,my soul, snake of air
living in the caverns of the lungs
tempts me to bite the fruits of knowledge
my body apple orchird
every square centimetre
desires and again desires
my hands are sentences of pleasure
but I know that somewhere,some one
loves me
my brother
the earth
it is alike the azimuth
the place where our meridians meet - 
our sins and our holy things - we are human beings
we live according rules and we die without rules
released by all that defines us as human beings
the snake of air travels from a body
to another, the lungs are bawdy houses
rooms painted with blood.

Lord,my soul changes its shirt
from a death to another,the skeleton remains
the same vestige of a too short life
all those who will follow will know
that I have the same number of bones
the same history of a dead man
remained alone 
in the world
of dead.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...